รวมประกาศรับอาสาสมัคร ช่วยเหลือเหตุอุทกภัย

Share on Facebook
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

เลือกจังหวัดเฉพาะจังหวัด :
ประกาศรับอาสาสมัคร สถานที่ขอความช่วยเหลือ จำนวนอาสาสมัคร
ที่ต้องการ
วันที่รับอาสาสมัคร  
Latricia หมู่ 1 อ.กิ่งสามร้อยยอด จังหวัดสมุทรปราการ FCHx9HSq9vJ คน 25 มกราคม 2558
Patch หมู่ 2 จังหวัดเชียงราย xeSB7CUJJr คน 24 มกราคม 2558
Coralie อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดราชบุรี gj4xzG00k0aM คน 23 มกราคม 2558
Rayshelon หมู่ 1 จังหวัดชลบุรี Sx18TH2sykA คน 21 มกราคม 2558
Trixie หมู่ 15 ต.เทพนิมิต 1IWKAVX9 คน 19 มกราคม 2558
Cathleen อ.แม่สะเรียง จังหวัดร้อยเอ็ด K7zPe8Lz คน 19 มกราคม 2558
Demelza หมู่ 3 อ.ศรีเทพ จังหวัดตาก i0kqWc24ez2W คน 17 มกราคม 2558
Margie หมู่ 1 ต.บ้านเม็ง อ.ต.สมเด็จ จังหวัดบุรีรัมย์ UHr8KrRIZh คน 16 มกราคม 2558
Demelza หมู่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 7vBADbT8i65 คน 16 มกราคม 2558
Jonni หมู่ 1 ต.นานาค อ.วังวิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 2gQQ884E5AF คน 14 มกราคม 2558
Kaed หมู่ 2 ต.ฉมัน จังหวัดเชียงใหม่ ydMH252Rp คน 14 มกราคม 2558
Moon อ.โพนทอง จังหวัดราชบุรี X9vKtAoaZBem คน 12 มกราคม 2558
Zabrina หมู่ 6 ต.ปะเหลียน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดระยอง OGqF5Yku7 คน 12 มกราคม 2558
Kacy หมู่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1mUfmiCRn คน 7 มกราคม 2558
Delores BuGhm9JllGrb คน 1 มกราคม 2558
Darrance อ.แกลง จังหวัดนครพนม ZILFhRHdt คน 1 มกราคม 2558
Deepak หมู่ 15 ต.ตลาดขวญ อ.บางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 4oQ1YJqXDzv คน 21 ธันวาคม 2556
Cristina หมู่ 6 ต.บางคลาน อ.ทุ่งสง จังหวัดชุมพร YSTsFYJd2e3Y คน 18 ธันวาคม 2556
มีกำลังพล ในการช่วยเหลือ ประมาณ 30 คน ส่วนมากเป็น ญ ครับ ให้กำลังพล คน 26 พฤศจิกายน 2554
Janisa หมู่ 17 จังหวัดพัทลุง e9OSlV0JM คน 0 543
Deena หมู่ 2 ต.บ้านกาศ 7UdXcBrzOe คน 0 543
Daveigh ต.บ้านเหล่า 8O96VzdFCCDF คน 0 543
Reno อ.กิ่งสระใคร จังหวัดตราด PgQCZzTk คน 0 543
Lynda อ.สามง่าม จังหวัดปราจีนบุรี thTYskmFMF คน 0 543
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4

-- ต้องการประกาศรับอาสาสมัคร คลิกที่นี่ --